16_180

(16.179)
Arnoldus LAMBRECHTS    Oorderen  Adriana Willemse MEEUS
ged.Lillo 8-5-1695     15-6/   geb. ?
ovl.Lillo 10-12-1764    19-6-   ovl.Berendr. 27-5-1742
              1726
=====================================================

Arnoldus LAMBEC HTS    Wilmars-  Amelberga MICHIELSEN
    2e huw.      donk    ged.Oorderen 20-11-1716
ovl.Lillo 10-12-1764    10-3/   ovl. Zvl. 4-4-1801
              30-4-
              1743
      Gerardus Lambrechts (broer br.gom)
      Johannes Michielsen
___________________________________________________________

    Jan II
    geb.Lillo/Kruisweg 1752
    ovl. na 1801

    Maria Elisabeth  = 11.410
    geb.Lillo/Kruisweg 18-2-1754
    ovl. Zvl. 6-4-1828

    Johannes Francisus = 16.181
    ged.Lillo/Kruisweg 11-4-1759
    ovl.Berendr. 17-1-1808

Het gezin telde 8 kinderen.
=====================================================                   ZIE VERVOLGBLAD


16.180 - VERVOLGBLAD

(16.355)
Petrus Johannes LEMMENS  getr.   Amelberga MICHIELSEN
geb.Stabroek 14-09-1734  voor      2e huw.
ovl.Zvl. 8-6-1811     1786    ovl.Zvl. 4-4-1801 (kerk)
              (get.   aangifte B.St. door man
              11.410)  en zoon Jan (geb.1752)
boer                 datum 4 germinal An IX
                   = 25-3-1801 !
_________________________________________________________


Het gezin Lemmens - Michielsen is in 1795 vanuit Lillo in Zandvliet aangekomen; de man was toen ca.60 jaar en de vrouw 80 jaar oud ?

In 1795 borgtocht tussen P.J.Lemmens en Wilh.Jacob te Zandvliet
    (SA Antw. Notaris Hanssen doss.1934 nr.25)

In de Zandvlietse Volkstelling van jan.1796 staat het echtpaar onder no.609 met als inwonenden :
    Jan Lambrechts, 42 jr, moeders zoon
    Jacoba Janssens, 18 jr, dienstmeid
    Franciscus Van den Goden, 25 jr, knecht
(Deze knecht en meid zijn gelijk met het echtpaar aangekomen; ze zijn
in Zandvliet onbekend.)

In de Volkstelling van mei 1799 staat het gezin onder no.189 en toen waren inwonend :
    Jan Lambrechts, 47 jr, als boven
    Catharina Rommens, 19 jr, meid (uit gezin 13.254)
en had men inkwartiering van 2 mannen en 2 paarden.

De boerderij was gelegen Kerkhof no.1.


(orig.30-7-1997)      ****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2