16_146
                   (11.614)
Cornelis VAN BULCK     Beren-   Ma.Cathar. PALLEMANS
ged.Berendrecht 23-1-1771 drecht   ged.Berendrecht 1-12-1769
ovl.Berendrecht 18-4-1844 6-2-    ovl.Berendrecht 25-3-1834
              1793
metser
___________________________________________________________
    Johannes Baptist
    ged.Berendrecht 16-5-1794
    ovl.Zvl. 23-12-1807

    Joanna Catharina
    ged.Berendrecht 21-9-1795
    zij was getrouwd met Johan.Franciscus AERTS (was kuiper)
    ovl.Berendrecht 30-8-1833

    Franciscus Jacobus
    geb.Berendrecht ca. 1800
    ovl.Berendrecht 3-10-1818

    Johannes Jacobus
    ged.Berendrecht 15-10-1802
    ovl.

    Regina
    ged.Berendrecht 7-6-1804
    ovl.Berendrecht 26-6-1887

    Petrus Johannes
    geb.Berendrecht 9-7-1806
    ovl.

    Johannes Baptist
    ged.Berendrecht 30-5-1810
    ovl. voor 1886
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1