15_909

(15.964)                 (14.635)
Johannes Franciscus Ludovicus     Anna Cornelia
    HEYNEN       Zandvl.       GOETSCHALCKX
ged.Berendrecht 14-6-1871 13-1-   ged.Zvl. 20-7-1873
ovl.            1900    ovl.
huw.get.B.St.:Benedictus Heyneen, 32 jr, muurvoeger te Berendrecht
              (broer br.gom)
      Jacobus Embrechts, 26 jr, dokwerker
              (man zus br.gom)
      Joh.Van Dijk, 28jr, aardewerker
              (man zus bruid =15.146)
      Jos.Bastiaensen, 26 jr, aardewerker 
              (neef bruid)
  id.kerk:        Benedictus Heynen (als boven)
      Johannes Van Dijck (als boven)

arbeider
___________________________________________________________

    Emma Joanna          Petrus Doms, 30 jr,
    geb.Zvl. 30-6-1904        aardewerker (16.68)
    ovl.             Joh.Bapt.XI Hendrikx,27 jr
                     gemeentebode (14.708)


              ?????


(orig.15-9-1997)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1