15_844

=====================================================
                   (14.515)
                   Isabella BASTIAENSENS
                   ged.Zvl. 21-9-1857

              overgezet op 14.954
=====================================================(13.855)  (11.549)
Guielmus III               Maria Catharina
    VAN AS       Zandvl.        SCHRAUWEN
ged.Zvl. 30-10-1847    3-5-    ged.Essen 28-12-1844 
ovl.            1875    ovl.
      Arnoldus Van As (vader br.gom)
      Johannes Jacobus Carpentier (11.1070)

___________________________________________________________
    
    Johannes Fredericus (legit.s.)  Johannes Franciscus De ged.Zvl. 27-3-1875  Witte 
    ovl.Zvl. 13-10-1875        Maria Theresia Rombouts
                     (vaders moeder)

    Jacobus      = 15.906  Cornelis Meylemans (zoon
    ged.Zvl. 19-1-1877        moeders zus = 14.578)
    ovl. na 1909         Maria Theresia Rombouts
                     (als boven)


              *****
 Bovenstaande Gulielmus III van As heeft ook nog een broer 
       Gulielmus II van As, die getrouwd is met 
              Anna C.GOBAER (zie 14.802)
Dus twee broers met een eendere voornaam; ze moeten dan toch wel een andere roepnaam gehad hebben !

Dit heeft voor heel wat verwarring gezorgd bij het samenstellen van deze twee gezinsbladen !
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1