15_774


(15.47)                (13.363) 
Johannes Cornelis           Maria Catharina IV
    VAN DE POEL    Zandvl.        CLOOTS
ged.Zvl. 2-8-1868     7-11-   ged.Zvl. 1-8-1870
ovl.ca. 1893             1892 ovl.na 1910(get.8.351)
      Alexander Van de Poel (vader br.gom)
      Gulielmus Cloots (broer bruid)
_________________________________________________________

    Joanna Maria         Alexander Van de Poel
    ged.Zvl. 28-3-1893        (vaders vader)
    ovl.             Joanna Cath.Meulenbeek
                   (moeders moeder) per
                     Theresia Reynen 
                     (vrouw moeders broer
                      = 15.456)
___________________________________________________________
              (de weduwe Maria C.Cloots hertrouwt  met een broer van haar   overleden man)

                   ZIE VERVOLGBLAD
=====================================================
15.774 - VERVOLGBLAD


      Als weduwe hertrouwt Maria Catharina Cloots 
                   met een broer van haar overleden man:
___________________________________________________________

(15.47)                (13.363)
Franciscus              Maria Catharina IV
    VAN DE POEL    Zandvl.        CLOOTS
ged.Zvl. 9-12-1866     31-1-     2e huw.
ovl.            1894    ovl.na 1910(get.8.351)
      Alexander Van de Poel (vader br.gom)
      Franciscus Cloots (broer bruid = 14.946)
___________________________________________________________

    Maria Anna          Jacobus Soffers (15.478)
    ged.Zvl. 22-10-1897        (nom.Cornelis Van de
    ovl.               Poel)
                   Maria Anna Cloots
                     (moeders zus = 15.536)

    Maria Ludovica   = 17.215  Joh.Baptist Peeters
    ged.Zvl. 3-9-1899       Martina De Beukelaer
    ovl.Kapellen 18-6-1989       (vaders moeder)
      (St.Jozef zkhs)

              ?????   
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1