15_744

(15.685)                 (16.376)
Petrus Josephus            Anna Catharina I
    VERHAERT      Zandvl.       AERTSSEN
ged.Hoevenen 17-2-1868   22-12-   ged.Zvl. 25-1-1871
ovl.Zvl. 6-9-1945     1891    ovl.Zvl. 5-2-1942
huw.get.B.St.:Franciscus Cuypers, 30 jr,landbouwer te Lillo
              (schoonzoon br.gom ???)
      Petr.Van den Maegdenbergh, 38 jr, smid te Stabroek
              (ex 16.583)
      Alexander Van de Bosch, 29 jr, landbouwer
              (kozijn bruid = 15.553)
      Martinus Janssen, 67 jr, (kennis = 14.588)
  id. keerk :       Franciscus Van den Maegdenbergh
      Franciscus Cuypers (als boven)

Het gezin woonde op de Lindenhoeve (achter de Zuidhavendijk)
Daarna in de Spaanse Molenstraat, later Hoevenen

landbouwer; dijkgraaf van de Noordlandpolder.
_______________________________________________________


    Hun enige dochter Maria X Charel WILLEMSENS
    woonden nadien op de Lindehoeve.

    daarna dochter Irma uit laatstgenoemd echtpaar 
    (deze trouwde met Alfons DE SCHUTTER)

    De Lindenhoeve werd afgebroken in 1971.


              *****
              
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1