15_721

(14.691)                 (14.683)
Joh.Baptist DE SWERTS   Zandvl.  Maria VERBIEST
ged.Berendrecht 30-8-1858 7-6-    ged.Zvl. 3-4-1864
ovl.na 1911        1890    ovl.na 1911
huw.get.kerk :Petrus Franciscus Dingemans 
        49 jr, voerman (cozijn br.gom Berendr.=12.997)
      Franciscus Hendrikx (broer moeder bruid = 14.708)
   id.B.St.:       Cor Hendrikx, 43 jr, landbouwer
        (cozijn brgom te Berendrecht)
      Frans Dillien, 62 jr, arb. (oom bruid)
      Cor.Van Oevelen, herbergier.
arbeider, woont 1919 te Berendrecht
_______________________________________________________

    Anna Isabella (gewettigd)  Henricus Verbist
    ged.Zvl. 28-9-1888        (moeders vader)
    tr. 29-8-1911 Joh.L.VERHULST.   Anna Isabella Schenk
             geb.Berendr. 10-7-1887 

    Petrus Ludovicus  = 16.901  Petrus Van Meir
    ged.Zvl.25-2-1891       Anna Isabella Jaspers
    ovl.na 1919            (14.691)


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1