15_714 

(14.574)                 (14.680)
Hendricus Ludovicus          Anna Cornelia
    DILLIEN      Zandvl.    (doopnaam)
ged.Zvl. 20-6-1864     9-11-   Carolina
ovl.            1889      (vlg.B.Stand Amiens)
                     VAN HEES
                   geb.Amiens (Dep.Somme)    12-1-1867
                   ged.Amiens 20-1-1867
                   ovl.
huw.get.B.St.:HenricusVerbiest, 50 jr, oom br.gom (14.683)
      Joh.C.Van Bouwelen, 23 je, arb.,kozijn br.gom
      H.J.Van Hees, 51 jr, oom bruid (14.596)
      Carolus Spaenen 44 jr, schoenmaker, kozijn bruid(15.736)
  id. kerk :       Henricus Verbist (als boven)
      Jacob Van Hees (broer vader bruid, als boven))

grondwerker
___________________________________________________________


    Josephus           Josephus Dillien
    ged.Zvl. 19-10-1891        (vaders broer = 16.124)
    (in deze doopakte wordt de  Marta Van Gijsel
    vader Franciscus Ludovicus    (12.955 ?)
    genoemd              
    ovl.


              ?????(orig.05-09-1998)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1