15_599

(13.49)                (16.86)
Johannes Jacobus           Joanna Maria
    CARPENTIER     Stabroek     VAN DE WOUWER
ged.Zvl. 19-3-1817     13-1-   ged.Stabroek 7-9-1819
ovl.Stabroek 12-5-1859   1845    ovl.Stabroek 11-2-1882

arbeider

___________________________________________________________

    Anna Catharina   = 15.600
    ged.Stabroek 11-9-1847
    ovl.Stabroek 18-7-1920

    Anna Cornelia
    ged.Stabroek 16-12-1857    Ludovicus Philips, 29jr,
      (Kl.Molenweg 89)       kandidaat notaris
    ovl.             Petrus Wijnants, 25 jr,
                     schrjver              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1