15_590

Juffrouw Catharina MORETUS
geb.
ovl. na 1803

geestelijke dochter
__________________________________________________________

In 1783 had zij land in eigendom gelegen in de Stalshoek te
Zandvliet; in 1803 in de Commershoek.
(Zie 'Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten &c.'
SA Antwerpen - HN 189 - pag,12 en 26.)
    Haar naam is daarin oorsponkelijk geschreven als
    Catharina DE BERTI, maar dit is doorgehaald 
    en erboven is geschreven MORETIS)

Op 11 juni 1783 tekent zij bij Notaris Egidius Constantinus Gerardi
te Antwerpen een akte waarbij zij het echtpaar Vermeiren-Vergouts (13.315) ontlast van een kapitale rente van 3500 Gulden.

1789 : "Verkoop hout onder Beirendrecht en Santvliet vr
mejonckvrouwe Catharina M.J.Moretus  - 599 g 14 st."
    (SA Antwerpen; Nots.Hanssen; dossier 3064; nr.16)

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1