15_565

(14.582)                 (14.677)
Johannes SCHENCK      Zandvl.  Maria CABUS
ged.Zvl. 13-10-1861    12-02-   geb.Formerie (dep.Oise.Fr)
ovl.voor mei 1948     1887      10-10-1865
                   ovl.Zvl.  25-05-1948
huw.get.BS Josephus Schenk,22 jr (broer br.gom = 15.743)
      Johannes Calluy,50 jr (broer moeder br.gom - 14.751)
      Ludovicus Luyts,46 jr (man moeder bruid = 14.786)
      Franciscus Carpentier, 40 jr (oom bruid) 
  id. kerk       Sebastianus Ludovicus Luyts (als boven)
      Josephus Schenk (als boven)
      
arbeider  
___________________________________________________________
    [Victor
    [geb.Zvl. 17-07-1885
    [ovl. Zvl. 17-07-1885     
    [Joanna Catharina (gewett.)  Bernardus Van de Velde 
    [geb.   als boven        (man zus moeders vader
    [ged.Zvl. 18-07-1885        =14.798)
    [ovl. voor feb. 1888        Anna Isabella Thomas

    Petrus Henricus (illeg.)   Henricus Cabus
    ged.Zvl. 16-09-1886        (moeders broer)
    ovl.Zvl. 19-01-1887        Joanna Catharina Thomas

*)   Joanna Catharina  = 12.779  Petrus Schenk
    ged.Zvl. 25-02-1888        (vaders vader)
    ovl. na 1924         Joanna Catharina Thomas

    infans 
    geb/ovl.Zvl. 03-08-1890
                   ZIE VERVOLGBLAD
*)vlg. haar huw.akte; 
     waarschijnlijk slaat die op haar zus geb.1-08-1892 ??15.565 - VERVOLGBLAD

    Joanna Catharina       Petrus Cabus
    ged.Zvl. 01-08-1892        (moeders broer)
    ovl.             Catharina Philips (vrouw
                     vaders broer = 15.743

In 1895 telde het gezin 2 kinderen.

    Ludovica           Egidius Van Caem &
    ged.Zvl. 30-01-1896        Ludovicus Thomas  
    ovl.               (echtpaar = 14.943)

    Johannes Constantinus     Constantinus Cabus
    ged.Zvl. 05-09-1898        (moeders broer ?)
    ovl.             Isabella Schenk
                     (vaders zus = 15.677)

    Alexander Jacobus = 12.780
    geb.Zvl. 14-09-1803
    ovl.Antwerpen 24-07-1972
      (A.Z.Middelheim)

    Irma        = 12.781
    geb.Zvl. 25-12-1904
    ovl.Zvl. 19-09-1989
              ?????
P.S. Hun oudste kind Victor is waarschijnlijk dood geboren; hij wordt in het doopboek niet vermeld.
*) De ouders lieten 3 kinderen dopen met de namen Joanna Catharina;
het ligt voor de hand dat de twee eerstgeborenen voor de komst van de laatste in 1892 al waren overleden. 
Toch noemt de huw.akte van 28-06-1924 uitdrukkelijk de geb.datum der bruid als 15-02-1888. Wij volgen dit officiele stuk met tegenzin !

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2