15_525

Eerw.Heer. Theodorus GERARDS
geb.
ovl. na 1755

Op 21-3-1750 werd hij kapelaan te Zandvliet
in 1755 werd hij pastoor te Putte.
___________________________________________________________
(Zie "Manuael der erfgoederen, Chijnsen, Renten &c." 
      Stadsarchief Antwerpen HN 189 - blz.30 ;

daar schrijft hij 
"Item treckt den Hr. Cappellaen van de gemeijnte van Santvliet
voor het doen van de vroegh-mis jarelijckx 12 pont
dus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72 gld.

Ick ben 21 meert 1750 capellaen gewoorden
en mits den Borgemr. volgens ordinantie alle 3 maenden
3 pont moet betaelen van de voorschreve 12 pont, soo bekenne ick
voldaen te sijn als volght...

en hij eindigt met de verzuchting

Eijndelijck ben ik voldaen soo langh als Capellaen ben geweest
en pastor van Putte ben gewoorden.
              Th.Gerards pastor
                   1755 van Putte "


              *****
(orig.10-8-1996
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1