15_488

(16.713)                 (15.487)
Petrus Johannes I     Beren-   Joanna Maria I
    VAN KAEM      drecht     PAENEN
geb.Berendr. 23-9-1826   21-6-   geb.Berendr. 7-2-1830
ovl.Berendr.6-9-1887    1852    ovl.Berendr. 4-11-1892
     Wijk B2 nr.57            Wijk B 3 nr.12
      Johannes Franciscus Cornelissens, 54 jr,
              (stiefvader br.gom)
      Jacob Van Caem (oom br.gom, 66 jr, veldwachter)
      Jacob De Keyseer (oom bruid, 65 jr)
      Jos.Bullens, 41 jr, (secretaris)

dagloner, kramer
___________________________________________________________

    Egidius (legit.s.) = 14.943  Jos.Bullens, 40 jr, secretaris
    geb.Berendr. 13-9-1851    Jac.Van Kaem, 66 jr,
    ovl. na 1895           veldwachter 

    Maria Paulina   = 16.598
    geb.Berendr. 19-3-1853
    ovl.Berendr. 22-8-1917

    Maria Elisabeth        Jos.Bullens ( a.b.)
    geb.Berendr. 11-9-1854    Joh.Franciscus Cornelissen
    ovl.Berendr. 26-9-1855      54 jr, arbeider (a.b.)

    Joanna Maria    = 16.427  Jos.Bullens (a.b.)
    geb.Berendr. 8-7-1856     Joh.De Keyser, 59 jr, arb.
    ovl.Berendr.(?) april 1931

                   ZIE VERVOLGBLAD


15.488 - VERVOLGBLAD

    Maria Mathildis
    geb.Berendr. 11-3-1858 (B nr.61) Jos Bullens (a.b.)
    ovl.Antwerpen 7-6-1944    Petrus Franciscus Paenen
          (zij was getrouwd met
       Louis DE WOLF geb..Doel 15-1-1861; ovl. na 1910.

    Isabella Drothea       Jos Bullens (a.b.)
    geb.Berendr 1-12-1859     Jac.Nic.Cornelissen, 22 jr,
    ovl.Berendr. 9-7-1861      dagwerker

      (Sectie B nr.61)

    Joanna Antonia   = 16.599  Jos.Bullens (a.b.)
    geb.Berendr. 1-8-1861(B nr.61)  Jac.Janssens , 37 jr, arbeider
    ovl.

    Petrus Johannes        Jos.Bullens (a.b.)
    geb.Berendr. 29-11-1863    P.J.Cornelissen, 37 jr, arb.
    ovl.na 1908(get.14.943)
    onderbrigadier der douane te Antwerpen.

    Adrianus Josephus = 16.600  Corn.Snacken, 49 jr.secr. te
    geb.Berendr. 19-10-1865      Lillo
    ovl.Berendr. 18-9-1932    P.Fr.Machelbergen, 41 jr, 
                     veldwachter

    Egidius Ludovicus = 16.601  Cornelis Snacken (a.b.)
    geb.Berendr. 13-9-1868    Constant Joh.Snacken
    ovl.Berendr. 24-9-1899      24 jr, zonder beroe[
    (veldwachter)

    Maria Ludovica        Cornelis Snacken (a.b.)
    geb.Berendr. 16-9-1870    P.Fr.Machelbergena.b.)
    ovl.

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2