15_400                
                   (13.887)
                   Dymphna Sophia      
                     (alias Virginia)
                   HENDRIKX  
                   ged.Zvl. 28-11-1855
                   ovl.     

                   (handwerkster)
____________________________________________________________

    Joanna Maria Antonia HENDRIKX = 15.649
    ged.Zvl. 27-5-1876 (illegit.)   Joannes Baptist Hendrikx
    (moeder 20 jr.)        (moeders vader = 13.887)
    (het kind is erkend door haar meter : Antonia Rustin 
    moeder Dympna Sophia en         (14.550)
    NIET Virginia.          
    
De vermelding in de doopakte dat de moeder Virginia Hendrikx heet
is dus ONJUIST.              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1