15_376

                   Maria Philomena I LUYTS
                   geb. ca. 1850 ?
                   ovl. na 1875

___________________________________________________________
    
    Maria Ludovica        er worden in 
    ged.Zvl. 7-5-1875       de doopakte geen
    ovl.             getuigen vermeld.


              ****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1