15_345

Petr. Johannes III BOGAERTS      getr. Anna Maria SCHOEFFER
geb.Hoboken ca. 1815 ?   te     geb.Antwerpen ca.1815 ?
ovl.            Ant-    ovl.
                 werpen

arts
___________________________________________________________

    
            OVERGEZET OP  15.977
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1