15_34
                   (Joh.Franciscus X 
                     Antonia ROMMENS)   
(12.614)
Petrus Franciscus     Oorderen  Anna Isabella
    VAN LINDEN     8-8-       VAN CAMP
ged.Zvl. 15-11-1806    1838    ged.Oorderen 19-3-1817
ovl.Zvl. 7-10-1876          ovl.Zvl. 30-3-1886
huw.get.B/St.:Greg.Seraph.Van Linden, 38 jr, (broer br,gom)
      Antonius Aertssen, 26jr, zwager br.gom
      Petr.Jos.Van Camp (broer bruid)
      Jos.Huygen, 61 jr.

burgemeester van Zandvliet
___________________________________________________________
                kinderloos 

In de Recruteringslijst Garde Civique van 1831 wordt de man vermeld als arbeider, 1m69, ongehuwd en dienstplichtig. In 1837 wordt hij vrijgesteld van militaire dienst.

In de jaren 1845/1855 was hij schepen van Zandvliet en in 1855 volgde zijn benoeming tot burgemeester.

In die jaren wordt hij vermeld als welgestelde boer wonend op de
"Lindenhoeve" te Zandvliet, gelegen achter de Zuidhavendijk, even voorbij de Nicolaas de Keyser woonst.

Het echtpaar vermaakte de Lindenhoeve in 1875 aan vaders neef Jacob Joseph Aertsen (16.376) toen deze ging trouwen.

Rond 1880 fundeert Isabella Van Camp een geldbedrag tot het lezen van
HH.Missen voor haar overleden man en diens ouders J.Bapt.Van Linden en Isabella Janssens.

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1