15_318

(15.401)                 (15.31)
Johannes DE SCHUTTER    Oorde-   Anna Isabella II AERTSSEN
ged.Ekeren 13-9-1838    ren    ged.Zvl. 23-1-1838
ovl.Antwerpen 11-5-1900  5-9-    ovl.Wilmarsdk.23-2-1873
begr.Wilmarsdonk 15-5-1900 1864    (kraambed van 2e kind)

landbouwer; burgemeester van Wilmarsdonk.
[1 zus en 2 broers Aertssen trouwen met
1 broer en 2 zussen De Schutter, zie 16.376 en 14.319.]
______________________________________________________
19-12-1863 verhuisd naar Wilmarsdonk

    Joh.Bapt.Augustinus        = 17.102
    geb.Wilmarsdonk 25-5-1871
    ovl.Bergen/Zoom 14-5-1942

    Melania Isabella
    ged.Wilmarsdonk 21-2-1873
    ovl.Zvl. 19-7-1873

=================================================
Johannes                 Joanna Cornelia Constantia
    DE SCHUTTER    Wilmars-     JASPERS
    2e huw.      donk    ged.Ekeren 11-11-1850
ovl.Antwerpen 11-5-1900  30-5-   ovl.Wilmarsdonk 23-12-1930
begr.Wilmarsdonk 15-5-1900 1876

___________________________________________________________

    August       
    geb.
    hij was getrouwd met Maria AERTSSEN
    ovl.

              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1