15_230


Jacobus I DECKERS          Anna Catharina BUYZEN
geb. ca. 1770 ?            geb. ca. 1770 ?
ovl.                 ovl.

__________________________________________________________

    Anna Cornelia   = 8.823
    geb.Berendrecht ca. 1795
    ovl.Zvl. 3-4-18721789 :
"Cheyns ofte erfpacht v 70 roeden onder Beirendrecht in de wijck Predickheerenbosch a 5 g sjaers dr Dionisius Van de Moer en Maria Jacops uxor aen Jacobus Deckers ende Anna Catharina Buysen uxor
te Beirendrecht."
    (SA Antwerpen; Nots. Hanssen; dossier 3064, nr.19)


              *****(orig.30-10-1996)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1