15_210

                   (13.887)
N.N.                 Maria Josepha II HENDRIKS
                   ged.Zvl. 29-9-1850
                   ovl.Zvl. 25-6-1870
                     Walenhoek nr.49
                   ovl.aangifte door J.B.Hendriks
                   (haar vader), 55 jr, arbeider
                   en Rochus Kil, 26 jr,voerman
                   (haar zwager= 14.790)

___________________________________________________________


(De pastoor noemt als haar man : Petrus Schenk,
maar dat is fout. Zijn echte naam is (nog) onbekend;
het koppel is kortgeleden gehuwd : de vrouw was bij haar
overlijden eerst 20 jaar oud.)


              *****
    
    HET BOVENSTAANDE IS ONJUIST !

    De pastoor heeft Petrus Schenk niet als haar man genoemd,
    maar die naam is bij het overschrijven van het overlijdensboek
    op een onjuiste regel terecht gekomen : hij blijkt de man te zijn van Jo.Cath.Calluy (ze staan op blad 14.582).

    Maria Josepha II HENDRIKS is dus als 19-jarige ongehuwd
    overleden.

              *****

(orig.1-4-1997)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1