15_202

                   (9.699)
Eduardus Josephus           Florentina Christina
    GEUVELS              VAN DEN BOGAERT
geb.Antwerpen 31-12-1892       ged.Zvl. 5-2-1892
oorlogsvrijwilliger 1914/1918;      ovl.Antwerpen 1-9-1956
medaille der vrijwilligers;        St.Elisabethzkh.)
herinnerings- en zegemedaille;
burgerlijk ereteken 2e klas
ovl.Antwerpen 10-3-1953

____________________________________________________________


              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1