15_164

Adrianus STOCKMANS          Elisabeth GIJZEN
geb.Waalre(Eindhoven) ca.1736     geb. ca. 1740 ?
ovl.Berendrecht 1-6-1816       ovl. voor 1772
    (sectie 7 nr.1)
wever
____________________________________________________________
              ?????
====================================================
                   (12.466)
Adrianus STOCKMANS     Ossendr.  Gertrudis BI(E)SEN
    2e huw.      8/23-2-  ged.Zvl. 18-3-1747(299)
ovl.Berendrecht 1-6-1816  1772    ovl.Berendrecht 10-11-1816
    (sectie 7 nr.1)               (sectie 7 nr.1)
in 1772 won.Stabroek         in 1772 won.Ossendrecht
____________________________________________________________

    Jan              Joannes Van Camp
    geb.Berendrecht 22-8-1773   Jo.Ma.Stockmans loco
    ovl.               Catharina Meirmans

    Johannes Franciscus      = 9.277 Franciscus Claessens
    geb.Berendrecht 29-1-1775   Maria Magdalena Leemans
    ovl.Stabroek 15-4-1849

    Anna Isabella I  = 16.351  Petrus Franciscus Janssens
    geb.Berendrecht 13-8-1776   Anna Isabella Wilmsens
    ovl.na 1830

    Anna Catharina   = 17.253    Jacobus Wilmssens
    geb.Berendrecht 10-6-1778   Anna Catharina Verhulst
    ovl.na 1810

(orig.17-11-1998)

                   ZIE VERVOLGBLAD15.164 - VERVOLGBLAD

    Maria Elisabeth        Joh.Baptist Vermeire
    geb.Berendrecht 11-2-1780   Maria Fraters; Stabroek
    ovl.


    Johannes Ludovicus = 9.263  Johannes Ludovicus
    geb.Berendrecht 5-9-1783        Van de Moer    ovl.Berendrecht 17-11-1840 Ma.Catharina De Beukelaer
    

    Henrica            Anton. Mennekens(13.409)
    geb.Berendrecht 16-9-1787   Anna Catharina Van Meir
    ovl.

    Joanna Cornelia        Johannes De Hert
    geb.Berendrecht 23-9-1789   Anna Catharina Vermeire
    ovl.

              *****(orig.17-11-1998)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2