15_144

                   (14.573)
Henricus OENUN ?      Brussel  Adriana Mathildis VENNIX
geb.            B.M.V.   ged.Zvl. 2-4-1871
                  Sabulone
              19-1-1924
      Ludovicus Vennix
      Leontinus Vervust
___________________________________________________________


    Deze gegevens volgens een losliggende opgave vanwege de

    Brusselse pastoor, welke notitie werd aangetroffen in het
    
        Zandvlietse huwelijksregister.
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1