15_12

(14.33)                (8.240)
Franciscus I VERMEIREN   Berendr.  Joanna Ma.VAN GILSEN
ged.Berendrecht 11-6-1826 23-9-   geb.Berendrecht 24-9-1825
ovl. na 1891             1863 ovl. in 1866
      Benedict.Vermeiren, 35 jr, broer b.gom(metser=16.647)
      J.B.Van Raemdonck 61 jr,arb., oom br.gom (= 15.38)
      Jac.van Gilsen, 37 jr,landbouwer, broer bruid(=16.640)
      Petrus Gabriels, landbouwer, 45 jr.
    huw.voorwaarden 26-8-1863 bij Notaris De Bruyn te Schooten
metser                herbergierster
___________________________________________________________

    Jacobus      = 16.626
    ged.Berendrecht 20-12-1863
    ovl.

    Petrus Johannes
    ged.Berenddrecht 17-1-1865
    ovl.Berendrecht 17-2-1866
====================================================
Franciscus I VERMEIREN        Isabella LATHOUWERS
    2e huw.            geb. 1833/1847
ovl, na 1891               ovl. Berendrecht 17-6-1890
___________________________________________________________

    Josephus      = 16.06
    ged.Berendrecht 1-6-1867
    ovl.Berendrecht 16-8-1926

    Benedictus     trouwt Maria BOIY
    ged.Berendrecht 16-11-1868
    ovl.

                   ZIE VERVOLGBLAD

15.12 - VERVOLGBLAD
              
    Franciscus Ludovicus = 16.14 Cornelis Snacken, 54 jr,
    ged.Berendrecht 3-9-1870     secretaris
    ovl.na 1900          Cornelis De Lie, 49 jr,   kleermaker 

    Julia       = 16.750

    ged.Berendrecht 26-10-1871
    ovl.

    Johannes Gustavus trouwt X Bernardine (F)
                   XX Susanne TEMPLIER
    ged.Berendrecht 27-8-1873 (Bruinbier)
    ovl..


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 2