14_888

(15.323)                 (13.219)
Carolus Arnoldus (Charles) Zandvl.  Sophia I
     WOUTERS      11-1-      AERTSEN
ged.Putte (NL) 9-2-1854  1877    ged.Zvl. 3-12-1827
ovl.Zvl. 30-3-1914          ovl. Zvl. 4-1-1914 
huw.get.B.St.:Franciscus Janssens, 35 jr, bakker
      Joh.C.Van den Maegdenberg, 46 jr, smid (14.572)
      Joh.Felix Bossijns, 58 jr, broodbakker(ex 13.133)
      Adr.C.Schroeyers, 26 jr, wagenmaker  (13.849)
          (allen Zandvlietse vrienden van het bruidspaar) 
 id. kerk:        Benedictus Wouters (vader br.gom)
      Franciscus Wouters 
koster te Zandvliet sinds 1873; lid gemeenteraad.
in 1895 werd hij vermeld als koster met 1 dienstbode.

__________________________________________________________

Bij het huwelijk was dus de bruidegom 22 jaar oud en de bruid 49 jaar,
hetgeen in 1996 door de toen 75-jarige Zandvlietse koster (Louis
Wouters = 16.326) kon worden bevestigd. (De toenmalige bruidegom was namelijk zijn oudoom). Het feit heeft dus blijkbaar in de familie de aandacht getrokken !_________________________________________________________


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1