14_86

 (14.83)
Bernardus VAN ALSENOY         Maria Theresia VAN HAM
ged.Stabroek 9-11-1771        ged.Ekeren 27-12-1774
ovl.Kapellen 20-6-1862        ovl.Kapellen 31-5-1837

____________________________________________________________

    Johannes BaptistII = 14.96
    geb.Ekeren 7-6-1803
    ovl.Antwerpen 2-11-1869

    Pierre Jean II   = 14.99
    geb.Ekeren 2-9-1805
    ovl.

    Pierre Joseph
    geb.Ekeren 26-1-1808
    ovl.

    Joanna Catharina
    geb.Kapellen 5-5-1812
    ovl.

    Isabella
    geb.Kapellen 19-12-1815
    tr. 7-6-1851 met Petr.Joh.KENNIS
    ovl.


              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1