14_834

(12.275)                 (8.831)
Johannes Baptist           Maria Elisabeth II
    VAN DEN BERGH   Zandvl.    VAN KAEM
ged.Zvl.16-11-1836     19-1-   ged.Zvl. 16-11-1833
ovl.Zvl. 8-4-1892     1873    ovl.Zvl. 3-6-1908
                     Zandvl.straat 33
                   aangifte door Joh.Franciscus
                   (zoon) en Cor.Jansens, 78 jr.
                   (schoonzoon)
    26-12-1872 huw.voorw. bij Notaris Kennis te Kapellen
huw.get.B.St.:       Joh.Franciscus Van de Bergh, 38 jr, arbeider
      Petr.Johannes Van de Bergh, 33 jr, arbeider
              (beiden broers bruidegom)
      Jacobus Daelemans, 28 jr, arbeider
              (man zus br.gom = 14.772)
      Johannes Th.C.Janssens, 43 jr, arbeider
              (man zus br.gom = 14.594)  id. kerk: id. kerk : Johannes Cornelis Janssens (als boven)
      Johannes Franciscus Van den Bergh I (als boven)
handwerker
___________________________________________________________

    Johannes Franciscus II
    ged.Zvl. 9-4-1878       Joh.Franciscus Van den
    ovl. na 1908(ovl.moeder)      Bergh I (als boven)
      brouwersgast       Regina Thomas (14.550 ?)


              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1