14_800

(12.552)                 (14.397)
Andreas KENNIS       Zandvl.  Antonia Judoca SCHIPPERS
ged.Roosendaal 4-2-1834  18-7-   ged.Zvl. 19-4-1841
jammerlijk omgekomen    1870    ovl.
in Austruweel
begr.te Zvl. 4-1-1889
      Josephus Schippers (broer bruid = 14.825)
      Stephanus Hayinckx

voerman
___________________________________________________________

                     

==================================================
(15.661)                 (14.397)
CornelisVAN OEVELEN    Zandvl.  Antonia Judoca SCHIPPERS
ged.Ossendrecht 6-9-1840  29-4-        2e huw.
ovl.            1890    ovl.
      Jacobus Van Oevelen
      Joseph Schippers (als boven)

___________________________________________________________              *****
              
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1