14_768
                   (kleinkind van 12.761 ?)
(16.719)                 
Johannes Baptist III    Stabroek Isabella
    VAN CAEM      7-1-1863        DE LEEUW
ged.Zvl. 6-10-1828          geb.Stabroek ca. 1835 ?
ovl.Stabroek 18-10-1883               ovl. na 1883

1864 schipper               1868 : winkelierster

___________________________________________________________

    Albertus Ludovicus      Albertus De Leeuw(12.761)
    ged.Zvl. 27-10-1863        Amelberga Weylants
    ovl.               (vaders moeder)

    Benedictus Aexander        Petr.Fr.Mackelberghe, 40 jr,
    geb.Berendrecht 22-11-1864    veldwachter
      wijk B nr.196       Jos.Bullens, 54 jr, secretaris
    ovl.

    Petrus            Cornelis Snacken, 52 jr
    geb.Berendrecht 13-10-1868    gemeentesecretaris
    ovl.             Petr.Fr.Mackelenbergh
                     43 jr, veldwachter

    Anna Cornelia
    geb.Berendrecht 1873
    ovl.Stabroek 1-4-1878 (5 jr)


              ?????

(orig.17-11-1998)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1