14_731

(14.730)
Jacobus Ferdinand VEKEMAN       Jo. Maria VAN DEN ENDE
geb.Turnhout 19-1-1830        geb.Valkenswaard
ovl.Zvl. 21-2-1898          ovl.Antwerpen 18-12-1857
====================================================

Jacobus Ferdinand VEKEMAN       Joanna Paulina GRA(U)WELS
    2e huw.            geb. Kortrijk
ovl.Zvl. 21-2-1898          ovl.Antwerpen 27-8-1862
=====================================================

                   (13.860)
Jac. Ferdinand VEKEMAN(S) Zandvl. Maria Philomena LUYCKX
    3e huw.          25/26-1-  geb.Zvl. 30-5-1843
ovl.Zvl. 21-2-1898     1866    ovl.Zvl. 1-12-1893
huw.get.B.St.:       Franciscus Deckers (11.513 : beiden broers van moeder
      Mathias Deckers   (14.454           der bruid)  Alex De Langh (man moeders nicht = 14.630)
      H.J.Snacken (gemeentesecretaris = 12.364)
  id.. kerk :       Frans & Mathias Deckers (als hierboven)

woonde 1866 in Turnhout
metselaar
__________________________________________________________

    Nicolaas           Johannes Baptist Luyckx
    ged.Zvl. 7-9-1866         (moeders vader)
    ovl.               Monica Knopkens

    Joanna       = 15.913
                   Adrianus Vekemans
    ged.Zvl. 26-8-1868      Maria Catharina Decker
    ovl.Zvl. 14-8-1928         (moeders moeder)

                   ZIE VERVOLGBLAD


14.731 - VERVOLGBLAD

    Maria             Antonius Luyckx
    ged.Zvl. 21-1-1871        (moeders broer)
    ovl.Zvl. 29-10-1871        Maria Deckers (zus
                     moeders moeder)
                   

    Rosalia      = 15.779 Joannes Eestermans 
    ged.Zvl. 31-8-1872        (14.561)
    ovl.zVL. 7-2-1937       Rosalia Luyckx
                     (moeders zus = 15.244)

    Joanna Catharina  = 16.38   Antonius Peeters (14.854)
    ged.Zvl. 30-10-1875        Joanna Catharina Luyckx 
    ovl.na 1900            (moeders zus)

    Petrus Johannes  = 16.57   Petrus Johannes Avereyns
    ged.Zvl. 3-3-1878       Isabella Peeters (14.667 ?)
    ovl. na 1900

    Antonius      - 11.392 Antonius Luyckx 
    ged.Zvl. 19-5-1881          (moeders broer)
    ovl.na 1919          Julia Philips

    Jacobus            Catharina Van de Velde
    ged.Zvl. 13-11-1883        (15.552 ?)
    ovl.               geen 2e getuige vermeld


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2