14_687

(14.686)                 (10.1133)
Ludovicus Seraphinus         Maria Theresia
     VERHAEGEN     Zandvl.       MEYLEMANS
ged.Kieldrecht 29-07-1835 25-10-   ged.Zvl. 15-10-1843
ovl.na 1899(get.15.867)  1863    ovl. na 1912(get.15.728)
      Felix Cornelis De Beukelaer (14.522)
      Adrianus Meylemans (broer bruid)
arbeider
_______________________________________________________

    Isabella      = 15.728
                   Joseph Emmanuel Verhagen
    ged.Zvl. 25-02-1864        (vaders broer ?)
    ovl.Zvl. 27-06-1932        Isabella Calluy
                     (moeders moeder)

    Polydor/Leopold Ferdinand
    ged.Lille (parochie HH.Petrus & Paulus) 03-06-1866
    (volgens een losliggende aantekening in het Zandvlietse doopboek, waarop geen doopgetuigen vermeld staan)
    ovl.

    Jacobus
    ged.Wazemmes bij Lille
      (parochie HH Petrus & Paulus) 04-04-1869
    (ook volgens een losliggende notitie in het doopboek,
    waarop evenmin getuigen vermeld worden.)
    ovl

    Petrus Ludovicus
    ged.Wazemmes bij Lille
      (parochie HH Petrus & Paulus) 07-05-1871
    (vlg.los briefje in het Zandvl.doopboek)

                     ZIE VERVOLGBLAD14.687 - VERVOLGBLAD

    Maria Catharina II = 15.502
                   Antonius Peeters (8.898)
    ged.Zvl. 03-04-1872        Maria Catharina Meylemans
    ovl.na 1898(get.15.728)       (moeders zus = 11.55 

    Martina      = 15.867
                   Franciscus Weyten (12.228)
    ged.Zvl. 27-09-1874        Martina Meylemans
    ovl.na 1901(get.15.728)       (moeders zus = 14.727)

    Philomena           Philomena Bresseleers
    ged.Zvl. 30-05-1877        geen 2e getuige genoemd
    ovl.

    Fidelis Cornelis       Fidelis Cornelis Beukelaer
    ged.Zvl. 03-10-1879        (man moeders zus
    ovl.na 1896(get.15.28)       = 11.551)
                   Petronella Konings (14.774)

    Maria Ludovica        Cornelis Vrancken
    ged.Zvl. 09-10-1882        Isabella Verhagen
    ovl.                (zus dopeling)

    [Carolus           Carolus Arnold.Wouters
    [ged.Zvl. 10-02-1887        (koster = 14.888)
    [ovl.Zvl. 14-2-1887        geen 2e getuige genoemd
    [
    [Regina            Regina Orens
    [ged.  idem         geen 2e getuige genoemd
    [ovl.Zvl. 15-02-1887

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2