14_673

(11.477)                 (15.184)
Petrus Johannes VAN DE VELDE getr.  Adriana I VAN DER LINDEN
ged.Zvl. 29-8-1832     te    geb.Berendrecht ca.1835 ?
ovl.Zvl. 27-1-1894     Beren-   ovl. na 1897(get.15.502)
    Ruigeheide nr.113 drecht
ovl.aangifte door de zoons:
P.Const.., 24 jr, arbeider en
Christof.,26 jr, arbeider

aardedwerker
___________________________________________________________

    Adrianus      = 14.912
    ged.Berendr.? 22-10-1857   
    ovl. na 1878

    Anna Cornelia   = 14.997
                   Johan. Baptist Van de Velden
    ged.Zvl. 19-6-1859        (vaders vader)
    ovl.nz 1882          Anna Cornelia Deck

    Elisabeth           Petrus Johannes De Langh
    ged.Zvl. 27-8-1861      (man moeders zus = 14.597)
    ovl.Zvl. 13-10-1863        Elisabeth Van de Velden
                     (vaders zus = 14.586)

    Josephus      = 15.713
                   Josephus Van de Velde
    ged.Zvl. 23-5-1863        (vaders broer = 14.629)
    ovl.na 1895(get.14.994)    Isabella Van der Linden


              
                   ZIEVERVOLGBL AD14.673 - VERVOLGBLAD

    Christophorus Joseph     = 14.994
    geb.Anor 6-7-1867      geen getuigen genoemd
    ged.Anor 7-7-1867 (= bisdom Avesnes, dept.Nord)
(dit vlg. een in het Zandvl. doopboek liggende notitie van de kapelaan van Anor gedateerd 10 juni 1869)
    ovl. na 1888    Petrus Constantinus      = 15.502
                   Petrus Janssen
    geb.Charleroi 21-11-1869   Ma.Constantia Van Herwegen
    (dit volgens een losliggende notitie in het Zandvl.doopboek.)
    ovl.na 1894 (ovl.vader)

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2