14_648


(14.647)                 (13.774)
Franciscus SIMONS     Zandvl.  Judoca BOEY
ged.Berendrecht 3-2-1834  4-11-   ged.Zvl. 8-10-1840
ovl.Berendrecht 9-4-1875  1862    ovl. na 1877
huw.get.kerk :       G.Egd.Verbeek (koster = 12.280)
      Felix Van Aerden (13.368)
herbergier
_________________________________________________________
    
    Op 23/2/1863 verhuisde het echtpaar naar Berendrecht.
=================================================
Leopold Joseph GENOTTE   Beren-   Judoca BOEY
geb.Limmerte(prov..Luik)  drecht       2e huw.
    2-8-1848      6-6-    ovl. na 1877
ovl.            1877
huw.get.B.St.       P.Jos.Verweirde, 33 jr, onderbrigadier douane
      Christ.Kwik, 56 jr, herbergier
      P.Fr.Dingemans, 35 jr, voerman
      Jac.Leemans, 28 jr, veldwachter
 
____________________________________________________

              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1