14_586

(8.867 + 14.523)              (13.303)
Johannes Franciscus I         Elisabeth
    VAN DE WIJNGAERT  Zandvl.      VAN DE VELDE
ged.Zvl. 22-10-1831    7-2-    ged.Zvl. 15-3-1836
ovl.na 1899(get.15.932)  1861    ovl.Zvl. 7-4-1879
huw.get.B.St. Petr.Joh.Van de Velde, 28 jr, arb.(broer bruid)
      Petr.Joh.Van Sundert, 30 jr, arb.(zwager br.gom)
      Joh.Bapt.Van Meir, 26 jr, arb.
      Jos.Jacobs, 28 jr, zonder beroep
  id. kerk :       Joh.Baptist Vane Velde (vader bruid)
      Jacobus Van de Wijngaert (vader br.gom)
grondwerker
________________________________________________________

    Anna Isabella (legit.a.)= 14.957 Anna Isabella Schoors
    ged.Zvl. 5-11-1860        (moeders moeder)
    ovl.Zvl. 13-4-1934      geen 2e getuige vermeld.

onderstaande gegevens vlg.losse notitie in Zandvl.doopboek :
    Bernardus     = 15.695  Bernard v.d.Velde
    ged.Lexy(bisd.Metz,dep.Meurthe   (moed' broer = 14.798)
      et Moselle) 1-6-1863   Maria Van de Wijngaert
    ovl. na 1889           (vaders zus = 14.593))

onderstaande gegevens vlg. losse notitie in het Zandvl. doopboek :
    Celine (= Angeline ?) = 15.916  Franciscus Hegemortel
    ged.Langatte-Sarrebourg      (kanaalarbeider)
      Dept.Moselle 24-7-1864  Celine Dhynes
(de vader werkte aan het kanaal Saar/Gouileurer d.i. het Marne-Rijn kanaal;  de doopgetuige Hegemortel is hoogstwaarschijnlijk de 
uit Stabroek afkomstige Frans REGENMORTELS, in Stabroek een bekende familienaam (zie blad 17.340)
    ovl.        


(orig. 22-11-1996)
                   ZIE VERVOLGBLAD


14_586 - VERVOLGBLAD

Ook onderstaande gegevens vlg. een opgave van de Franse pastoor,
losse notitie in het Zandvlietse doopboek :

    Franciscus Xaverius      = 15.932 Franciscus Van de 
    geb.Thieulloy La Ville      Wijngaert (vaders           bij Amiens 09-11-1865  broer=14.696)
    ged.oi.d.parochie St.Fermin    Prudence Sermons
    ged.parochie St.Fermin(bisd.Amiens)
      11-11-1865
    ovl. na 1898
      (de vader werkte aan de spoorweg aldaar, kennelijk samen met zijn (ongetrouwde) broer Franciscus).
    

volgens notitie van de Franse pastoor, briefje in Zvl.doopboek :

    Leopold
    geb.La Grange au Bois
      (dioc.Chalons s/Marne)10-6-1867
    ged. id. 16-6-1867 
    ovl.

weer terug in Zandvliet :

    Joannes Baptist  = 15.791  Joh.Baptist Van de      Velde
    ged.Zvl. 7-11-1870        (moeders vader, a.b.)
    ovl.na 1898(get.15.916)    Helena Stuer

    Julius            Jacobus Smeyers
    ged.Zvl. 6-1-1872       Adriana Van der Linden    ovl.na 11895 (get.15.791)  (vrouw moeders
                     broer = 14.673


                   ZIE VERVOLGBLAD 2
(oig.22-11-1996)
14.586 - VERVOLGBLAD 2

    [Virginia           Joh.Anton. Boey (11.540 ?)
    [ged.Zvl. 12-6-1873        Virginia Van de Wijngaert
    [ovl.Zvl. 29-12-1873        (vaders zus = 14.708)
    [
    [Petrus Johannes       Petr.Jos.Daelemans  &  
DRIE-  [ged. idem          Judoca Van Broekhoven
LING  [ovl.Zvl. 19-7-1873               (echtpaar 14.471)
    [
    [Eugenius Baptist       geen doopgetuigen
    [geb/ovl. 12-6-1873
    [thuis ged. door Petrus Van de Bogaert - chirurgijn
    [         en Alex.De Weert - vicepastor (15.182)

    Franciscus Jacobus      Franciscus Hendrikx
    ged.Zvl. 15-11-1874        Joanna Carpentier
    ovl.Zvl. 8-2-1879

    Felix Antonius        Antonius Wouters (14.566)
    ged.Zvl. 26-2-1876      Joanna Catharina Cabus
    ovl.Zvl. 9-6-1876         (vrouw moeders broer
                     = 14.798)
=====================================================
Joh.Fr.I Van de WIJNGAERT
    2e huw.in 1880
met Joannna VAN LINDEN
    zie 14.523     
=====================================================


              *****
    
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3