14_562

(13.973)                 (8.874)
Johannes          Zandvl.  Joanna Catharina
    JACOBS       14-9-     VAN DE VIJVER
ged.Tholen 11-1-1819    1858    geb.Zvl. 5-4-1832
resp.Lepelstraat/Halsteren      ovl.Zvl. 12-8-1904
ovl.Zvl. 11-9-1867            Ruigeheide 145
                   aangifte door zoons
                   Franciscus en Petrus.
huw.get.B.St.:Joh.Bapt.Aerts, 53 jr, schoenmaker
      Petrus Nagels, 34 jr, schoenmaker (14.508)
      Joh.Felix N.N.
  id kerk :       Gregorius Van de Vijver (vader bruid)
      Petrus Nagels (als boven)
    huw.toestemming via Notaris Van Nouhuys te Ossendrecht
                   1896 : winkelierster
_____________________________________________________

    Petronella     = 15.578
                   Petrus Nagels (a.b.)
    ged.Zvl. 28-8-1859      PetroNELla De Leeuw
    ovl.na 1887            (moeders moeder)

    Franciscus     = 15.536
                   Gregorius Van de Vijver
    ged.Zvl.22-4-1861         (moeders vader)
    ovl.na 1904 (ovl.moeder))   Joanna Catharina Van de
                     Vijver (moeders zus)

    Isabella Jacoba        Ludovicus Van de Bogaert
    ged.Zvl. 16-1-1863        (man moeders zus = ovl.  14.542 )
                   Isabella Van de Vijver
                     (moeders zus = 14.685)

    Gerardus           Johannes Scheerders
    ged.Zvl. 5-2-1865       Philomena Van de Vijver
    ovl.Zvl. 26-3-1867        (moeders zus)
                   ZIE VERVOLGBLAD14.562 - VERVOLGBLAD

    Petrus       = 15.853  Petrus De Vree (9.686)
    ged.Zvl. 7-7-1866       Anna Cornelia De Leeuw
    ovl.na 1904(ovl.moeder)       (moeders moeder)


    Antonius (posthumus)     Antonius Damen (man
    ged.Zvl. 21-10-1867        moeders zus (14.685)
    ovl.Zvl. 26-10-1867        Philomena Van de Vijver
                     (moeders zus, a. b.)

=====================================================(12.313)  (8.874)
Josephus          Zandvl.  (Jo)anna Catharina
    FEIJEN               VAN DE VIJVE   R
ged.Zvl. 2-11-1835     5-5-         2e huw.
ovl. na 1875        1869    ovl.Zvl. 12-8-1904
                       Ruige Heide 145
huw.get.B.St.: Jacob.Janssens, 36 jr, arb., (zwager br.gom)
      Franciscus Joossens, 28 jr,arb. ( zwager bruid)
      Hendr.J.Snaken, 48 jr, secretaris 
      Joh.Bapt.De Vree, 33 jr, (kozijn br.gom te B'drecht)
  id. kerk :       G.Egidius Verbeek (koster = 12.280)
      Jacobus Coppens (14.521)
___________________________________________________________
    Maria Ludovica   = 15.858
    ged.Zvl. 29-4-1870      Petrus Feyen (vaders vader)
    ovl. na 1896         Anna Cornelia De Leeuw
                     (moeders moeder

    Antonius      = 15.922
                   Antonius Damen (man
    ged.Zvl. 5-11-1875        moeders zus = 14.685)
    ovl. na 1898         Joanna Van Meir (vaders
                     stiefmoeder (12.313)
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2