14_554

(13.320)
Johannes Franciscus SMANS getr.   Carolina ANTHONISSEN
ged.Zvl. 27-8-1825     te     geb.Stabroek november 1818
(Staat in de Zandvlietse  Putte   ovl.Zvl. 29-5-1892
Recruteringslijst 1847
als arbeider, 1m58
ovl.Zvl. 27-9-1897
_________________________________________________________

    Franciscus          Franciscus Schout
    ged.Zvl. 31-5-1855      Isabella Van der Heyde
    ovl.                (vaders moeder)

    Adrianus      = 14.922
                   Adrianus Schenk (man
    ged.Zvl. 21-9-1858        vaders zus = 14.535)
    ovl.na 1878          Catharina Anthonissens

===================================================== 
Johannes Franciscus SMANS 1892/   Anna Catharina BRUYNINKX
    2e huw.      1897
ovl.Zvl. 27-9-1897            is dit dezelfde vrouw als
                     14.849 ?

___________________________________________________________              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1