14_486

(13.155)                 (8.245)
Carolus VAN BEVEREN    Zandvl.  Isabel. VAN DEN BOGAERT
ged.Zvl. 1-4-1811     8-5-    ged.Zvl. 9-10-1830
ovl.Zvl. 29-7-1892     1856    ovl.Zvl. 1-1-1928
      Martinus Van Beveren (broer br.gom)
      Antonius Van den Bogaert (broer bruid)
      Gerardus Jacobs
      Petrus Van den Bogaert
Het echtpaar woonde Zandvliet, Conterscherp no.9.
landbouwer              herbergierster
__________________________________________________________
              ?????
=====================================================
(13.940)                 (8.245)
Johannes Franciscus    Zvl.    Isabella ("Lo")
    SNOECKX      4-7-      VAN DEN BOGAERT
ged.Zvl.1-11-1863     1894       2e huw.
(dus bij huwelijk 31 jr oud)       (dus bij huwelijk 64 jr oud)
ovl.Zvl. 6-2-1926           ovl.Zvl. 1-1-1928 
    Alexander Snoeckx, 24 jr, landbouwer(broer br.gom = 15.796)
    Henricus Koch, landbouwer (kozijn bruid)
    Ludovicus Schroeyers, 29 jr, wagenmaker (zwager br.gom)
    Joh.Jacob Bossijns, 76 jr, zonder beroep (oom br.gom)
    29-6-1894 huw.voorwaarden bij Notaris Cools te Berendrecht.
Het echtpaar woonde Noordland nr.21
in 1893 voerman; in 1895 herbergier; 1926 rentenier 
___________________________________________________________
De ovl.aangifte van de man deden :
    Ludovicus Schroeyers, 61 jr, timmerman, zwager (als boven)
    Alex.Snoeckx, 55 jr, zonder beroep, broer (als boven)
De ovl.aangifte van de vrouw deden :
    Petrus Jacobs, 60 jr, rentenier, zwager
    Joseph Snoeckx, herbergier, 55 jr, zwager
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1