14_471

(12.310)                 (12.418)
Petrus Johannes IV          Judoca
    DAELEMANS     Zandvl.    VAN BROEKHOVEN
ged.Zvl.27-3-1830     17-6-   ged.Zvl. 2-5-1832
ovl.Zvl. 28-2-1899     1855    ovl.Zvl. 1-1-1892

      Johannes Franciscus Daelemans (vader br.gom)
      Benedictus Huybrechts (broer moeder bruid=13.931)
herbergier
___________________________________________________________

De pastoor heeft in de huw.akte abusievelijk de naam en de doopdatum van bruidegoms broer Petrus Josephus vermeld, maaar die is al op
12-jarige leeftijd gestorven. Hierboven staan de correcte gegevens. 

Er zijn van dit echtpaar in Zandvliet geen kinderdopen gevonden.


              *****
Toen er in 1873 in het gezin VAN DE WIJNGAERT (14.586)

een D R I E L I N G werd geboren, zijn bovenstaande echtelieden

verzocht als peter en meter op te treden. 
      


              *****

(orig.13-10-1997)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1