14_427

(9.60)                (11.457)
Ludovicus VAN MOL     Lillo   Ma.Elisab.
              7-6-      VAN BROEKHOVEN
ged.Zvl. 23-12-1719(245)  1793    geb.Ettenhoven ca. 1750
ovl. Zvl. 21-3-1808          ovl. voor 1808

                   (in 1802 get.13.547)
__________________________________________________________

Was de man ca.30 jaar ouder dan zijn vrouw ?


In 1747 had hij grond in eigendom gelegen in de Westmolengeest te Berendrecht.
(zie 'Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten &c.' pag 23 en 24;
    in SA Antwerpen, reeks HN nr. 189)

      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1