14_394

                   (15.468)
Bernardus SCHOORS      Zvl.   Petronella VAN HOEVELEN
geb.Lillo 1816            1-5- ged.Ossendrecht 19-7-1814
ovl.Ossendrecht 12-11-1862 1840    ovl.Zvl. 10-11-1865
    Adrianus Van Hoevelen (broer bruid ?)
    Josephus De Jongh


=====================================================

                   (8.852)
Adrianus VAN DE POEL         Anna GROFFEN
ged.Woensdrecht 29-3-1802       ged.Hoevene /Kapellen
ovl.Ossendrecht 3-12-1873         29-4-1800
                   ovl.Zvl. 6-12-1862
____________________________________________________________
      gezin overgezet op 12.240

=====================================================

Adrianus VAN DE POEL    Zandvl.  Petronella VAN OEVELEN
    2e huw.      21-3-       2e huw.
ovl.Ossendrecht 3-12-1873 1865    ovl.Zvl. 10-11-1865
           (geen kerk.huw. in
              Zandvl.gevonden
huw.get.B.St.:       Anton.Constant. Florimond Schoonaerts, 44 jr, douanier
      Bonaventura Schoofs, 41 jr, douanier          Petr.Johannes Daelemans, 35 jr, herbergier
      Henricus Joh.Snacken, 44 jr, secretaris 

winkelier                                        ____________________________________________________________

              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1