14_376

Pieter PROOST             Alida PELLENS/BELLENS
In 1609 door Wm.van Glymes (Heer van
Stabroek) benoemd tot Schout aldaar
tot 1622. Rond 1613 was hij Hoofdman
St.Jorisgilde. Was schout van Stabroek, 
Berendrecht en Wilmarsdonk.
Hij was herbergier in De Swaen aan de
Oude Molenweg te Stabroek
ovl.Stabroek voor 1643        ovl.Stabroek 12-3-1643
___________________________________________________________

    Cathelijn     = 16.172
    geb.
    ovl.Stabroek 22-12-1661        

    Margriet      
              X Arnold WAGEMAKER
    ovl.Stabroek 1647

    Willem       
              X Anna GEVAERT
    secr.van Turnhout, Schoon-
    broek, Arendonk en Lillo
    ovl.Turnhout 12-6-1649

    Marie       
              X Willem TIBERIUS = 16.104
                secr. van Stabroek                   ZIE VERVOLGBLAD
14.376 - VERVOLGBLAD
--------------------------------

    Jan        X Magdalena DE KONINCK
    secr.van Lillo; schout 
    van Stabroek 1623-1630
    1-9-1642 door Filips IV geadeld
    ovl. 19-12-1659

    dochter      X Jan BELLENS
    ovl. 25-1-1671

    Peter       1606 X Henrica STEENHUYS
    samen met Jan geadeld
    advocaat Raad van Brabant
    ovl.Stabroek 2-12-1663    ovl.Stabroek 13-11-1652
    begr.in de kerk.              ***
zie Poldeerheem 4e kwartaal 1996, pag. 7 e.v. 
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2