14_329

Josephus PENCELER / PELSENER
geb.
ovl. na 1755

koster te Zandvliet
__________________________________________________-

Onder het pastoraatx van Pastoor Joh.Fr.Mennekens (11.1057 vinden we hem een aantal malen als huwelijksgetuige. De pastoor noemt hem dan
R.D.Pelsener of Penceler met de toevoeging "custos., t.w. op

      10-6-1749 in gezin 12.455
      26-8-1750    12.520
      31-8-1750    10.762
      10-10-1752   11.910
      1-7-1753    11.744

In 1753 wordt hij aangeduid als
    onderluitenant van het invalidenbataljon.

In de Volkstelling van jan. 1755 wordt hij onder nr., 107 vermeld met een inwonend dienstmeisje Catharina Schotaes (in Zvl. onbekend).


              *****


\\
(orig.3-11-1992)


?? 

 


October 23, 2005 Blad 1