14_302

                   (11.967)
                   Apolonia VAN MEER
                   ged.Zvl. 27-9-1771(339)
                   ovl. na 1806
________________________________________________________
    Maria Catharina (illeg.) = 13.825
    ged.Zvl. 22-8-1795(445)    Joh.Baptist Van Meir
    ovl.Zvl. 28-12-1860        (moeders vader)
    ovl.               Ma.Elisabeth Van Meir
                     (moeders halfzus = 12.573)

Zowel tijdens de Volkstelling van 1795 als die van 1799 was de vrouw
inwonend bij haar halfzus en zwager Taymans - Van Meir (12.573 a.b.).
===================================================

Petrus Norbertus           Joanna Catharina
    MEULEBEEK             MOONEN
geb.Mortsel              geb.
ovl. na 1806               ovl. voor 1806

====================================================
    Maria Theresia   = 15.328
    ged.Berendrecht 21-2-1802
    ovl. Zvl. 29-7-1859
=====================================================
Petrus Norbertus      Zandvl.  Apolonia 
    MEULEBEEK     16-8-       VAN MEIR
    2e huw.      1806      als boven
ovl.na 1806                ovl.na 1806
      Joh.Baptist Van Bulck (10.481 ?)
      Wilhelmus Tayans (man halfzus bruid = 12.573 a.b.)
___________________________________________________________
              
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1