14_296

Samuel SMANS               (Jo)An. Francisca GEERTS
geb.Oosterweel 1768           geb.Hoogerheide 1768
ovl.Zvl.18-11-1823           ovl.Zvl. 17-10-1807

arbeider; het gezin is in 1793 in Zandvliet aangekomen ._________________________________________________________
    
    Anna Cornelia
    geb.1792 (niet in Zandvl.doopboek)
    ovl.Zvl.9-9-1807 (vlg.begraf.boek 15 jaar oud)

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 staat het gezin
onder no.65 als ouders met 1 kind.

    infans
    bapt.ab chirurgo obstetr.
    ovl. Zvl.22-11-1794(658)
    
    {Maria       = 14.553
    {ged.Zvl. 2-4-1796(449)    Joh.Baptist Smans per
    {ovl.Zvl. 9-5-1855      J.A.de Ridder (13.353)
    {         Ma.Elisabeth Geerts
    {infans
    {geb/ovl.Zvl. 2-4-1796(659)

Bij de Volkstelling van jan.1796 staat het gezin onder
no.245 als ouders met 1 kind onder 1 jaar.

    Adriana      = 12.327
    ged.Zvl.17-2-1798       Petrus VanSteen(10.331)
    ovl.Zvl. 8-10-1857       Adriana Smans(12.327?)

              ZIE VERVOLGBLAD14.296 - VERVOLGBLAD

In de Volkstelling van mei 1799 staat het gezin onder no.341
als ouders met 3 (?) kinderen       
Ze woonden op het adres Fort no 45.  


    Henricus Josephus = 13.320
    ged.Zvl.27-4-1800       Henricus Josephus Bus +
    ovl.Zvl. 27-3-1850      Isabel Bruynink
    (Staat in de Recruterings-    (verloofden : 14.219)
    lijst 1831, waarin zijn moeder
    Ursula Geerts wordt genoemd.)

    Carolus            Carolus Bruyninkx
    ged.Zvl.23-5-1803       Ma. Catharina Veraert
    ovl.Zvl.14-2-1808          (10.813 ?)

    Joanna Catharina        Joh.Bapt.Withaeghs
    ged.Zvl.10-2-1806         (11.543)
    ovl.Zvl.21-3-1806       Joanna Maria Smans per
    (de begraf.akte zegt        Maria Cath.Wijlants
    6 weken oud en noemt het      (= 12.474)
    kind Joanna Maria.
    Waarschijnlijk is de doopakte onjuist: het kind
    zal naar de meter Joanna Maria Smans moeten heten.
====================================================


              ZIE VERVOLGBLAD 2

14.296 - VERVOLGBLAD 2

Samuel SMANS         getr.   Ma.Petronel..PEETERS
   2e huw.         te    geb.Doel/Kieldrecht
ovl.Zvl. 18-11-1823     Doel      1787
               ovl.Zvl. 12-4-1842 
____________________________________________________________
    
    Isabella Theresia = 15.329  Petrus Josephus Wuyts
    ged.Zvl.11-10-1816          (12.172)
    ovl.Zvl. 19-1-1848      Ma.Theresia Peeters
                   per Anna Cath.Verleij


    Petrus Johannes        Petr.Johannes Schepers
    ged.Zvl.11-11-1818        (12.646)
    ovl. na 1844(get.12.275)    Adriana Peeters
    (Staat in de Recruterings-
    lijst 1840 als arbeider,
    1m60, ongehuwd)

    Joanna Maria (Catharina)= 11.841
    ged.Zvl.11-6-1821       Joh.Baptist Van Dijck 
    ovl.               (12.607 ?)
              Joanna Maria Geerts

    Petronella     = 9.598  Johannes Cornelis
    ged.Zvl.4-3-1823         Van Boekhoven  
    ovl.Zvl. 20-5-1876      Adriana Sman
                   (halfzus dopeling)
                 
Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was Adriana Verstraelen
(Wed.Van Hoogenhuyzen = 13.422) in de jaren 1824/25 in bovenstaand gezin van de Wed.S.Smans inwonend, waarvoor deze f. 42 per jaar ontving.
      
      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3