14_218

(11.489)               (12.1030)
Dympnus VAN KOEKHOVEN   Zandvl.  An.Catharina LOODTS
ged.Zvl.10-8-1766(330)   31-1-   ged.Berendr.24-11-1775
ovl.Zvl.25-12-1820     1803    ovl.Zvl.3-5-1821

    Petrus Loots (vader bruid)
    Gabriel Van Koekhoven (vader br.gom)
had in 1814 boerderij plus tapperij (waarsch.op naam van de vrouw)
___________________________________________________________

    Dorothea I    = 13.883  Gabr.v.Koekhoven (a.b.)
    ged.Zvl.20-8-1803       Theodora Wolschin
    ovl.Zvl. 16-11-1867         (moeders moeder)

    Anna Isabella II  = 12.902 Petrus Loots (als boven)
    ged,Zvl..6-11-1804      An.Isabella Michielsen
    ovl.Zvl.18-11-1876       (vaders halfzus=11.489)

    Theresia      = 13.849  
    geb.Zvl. 29-5-1808
    aaangifte door Ant.Van    
    Koekhoven, 37 jr, arb. en
    J.B.Michielsen, 40 jr., boer. J.Bapt.Michielsen(vaders) 
    ged.Zvl. 29-5-1808        halfbroer 11.489)
    ovl .Zvl. 30-11-1885       Ma.Theresia Jacoba de
                   Ridder (vrouw vaders
                   broer = 13.173)

    infans
    bapt. ab chirurgo
    ovl.Zvl.2-5-1810
              ZIE VERVOLGBLAD14.218 - VERVOLGBLAD

    Anna Cornelia         
    (geb.Zvl..8-6-1812        
    aangifte BSt.Ant.Van Koekhoven, 42 jr, arbeider
      (vaders broer = 13.173)
        en C.De Ridder, 32 jr , klerk) 
    ged.Zvl.8-6-1812       Anton Van Koekhoven
               (vaders broer = 13.173)
    ovl.Zvl.17-10-1830 Wijk 9 nr.14  An.Corn (12.271)
        ongehuwd            De Kempenaer(12.271)
    ovl.aangifte door Cor v.d.Stee, 39 jr, landbouwer,
    (zwager = 12.902) en P.Fr.Snacken, 56 jr, 
    (secretaris = 11.140


    Anna Paulina         Antonius Montre
    ged.Zvl.6-6-1814        (14.199 of 11.410)
    ovl. Zvl. 17-12-1834 Wijk 10 nr.7. Anna Isabella Janssens
      aangifte door Zach.Tiest, 38 jr.
    (veldwachter= 13.737) en
    P.J.Hendriks, 34 jr, arbeider)

    Martina      = 13.925  Petrus Joh.Van der Stee
    ged.Zvl.9-12-1816          (12.909)
    ovl.na 1844          Maria Elisabeth Hendriks
                    (13.230)
      ******
(orig.3-8-1994)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2