14_196

Jan JASPERS             Joanna FRANKEN
geb.                 geb.
ovl.                 ovl.


___________________________________________________

    Franciscus
    geb.Oorderen ca. 1746 ?
    ovl.Zvl. 5-6-1798
      ongehuwd - arbeider

In de Volks- en Bedrijfstelling van aug.1794 wsordt hij NIET genoemd.
In de Volkstelling van jan.1796 wolrdt hij onder nr. 252 vermeld als
alleenwonend.


    Jan
    geb.. 1742
    ovl. na 1798    
      arbeider
    Toenn Fran sin 1798 overleed
    woonde zijn broer Jan bij hem in.


              ****


(orig.10-91991
?? 

 


October 23, 2005 Blad 1