14_02

(13.424)
Henricus SCHENK            (Jo)Anna Cath. DE BEIR
geb.Berendrecht 1774         geb. Stabroek 1772
ovl.Zvl. 7-1-1806           ovl.Zvl. 11-5-1855
arbeider, aangekomen 6-5-1786
___________________________________________________________
    (Jo)Anna Catharina = 13.826
    geb.Berendrecht 29-7-1797
    ovl.Zvl. 7-9-1882

    Maria Anna     = 13.336
    geb.feb.1799 (niet in Zvl. doopboek)
    ovl.Zvl. 7-9-1854

Bij de Volkstelling van mei 1799 staat het gezin onder no.1 als ouders met 2 kinderen, wonend Zandvlietsestraat no.1.

    Anna Catharina        Gulielmus ...luys ?
    gedZvl.23-6-1800       Anna Cath. Van Lo(e)y
    ovl.Zvl. 27-5-1804        (12.609)

    Gerardus           Gerard Roevens(13.389)
    ged.Zvl. 28-1-1802      Ma.Cath. Van Stee
    ovl. Zvl. 18-1-1806

    Maria Josepha   = 11.422  Joh. Andreas De Ridder
    ged.Zvl. 7-7-1804         (koster = 13.353)
    ovl. Zvl. 29-1-1885        Anna Theresia Roevens
                   (13.43)

Per 2-1-1806 kwam bij dit gezin inwonen :
    Adriaen I De Beukelaer, 26 jr, "journalier"
            afkomstig uit Berendrecht (= 14.247)

              ZIE VERVOLGBLAD
14.02 VERVOLGBLAD


Petrus K(O)OYMANS     Zandvl.  Anna Catharina 
                      DE   BEIR
geb.Woensdr.ca.1770 ?   16-1-         2e huw.
ovl.1807/16 1807      ovl. Zvl. 11-5-1855

         Franciscus Van de Wijngaert (11.688)
         Joh.Andr.De Ridder (koster 13.353 als boven)
___________________________________________________________

    Isabella      = 13.757
    geb.Zvl. 2-12-1807      Adrianus De Beuckelaer
    ovl. na 1834           (inwonend sinds 1806
                    = 14.247)
              Isabella Bril (12.635)

=====================================================

              Anna Catharina 
                      DE   BEIR
                  3e huw. met
               Cornelis JANSSENS
                    zie 8.242


=====================================================


      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2