13_997


Bernardus DE BEUCKELAER
geb.Stabroek 1811
ovl.Zvl. 24-12-1856
        (45 jr, ongehuwd)
________________________________________________________
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1