13_971


Petrus Johanes              Maria Theressia
    BERNAERTS                  VAN LOOK
geb.                 geb.
ovl.                 ovl.
__________________________________________________________

    Petrus Franciscus
    geb.
    begr.Zvl. 23-1-1855
      's morgens om halfzes dood aangetroffen 
      bij de ingang van Zandvliet
      ongehuwd.
(orig.11-3-1995)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1