13_97


                   (zus van 12.820 ?)
Cornelius JANSEN           Elisabeth (H)ESBEEN
geb. ca. 1780 ?            geb. ca. 1780 ?
ovl.Stabroek 1-7-1820         ovl.Berendrecht 30-9-1810
_________________________________________________________


    Jacobus      = 12.337
    geb.Berendrecht 9-9-1808
    ovl.Zvl. 28-4-1886
    (Staat in de Zandvlietse Recruteringslijst
    1831 als arbeider, 1m64, gehuwd
    met kinderen.)
                     


              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1